MAGUS

A Delta Vision Kiadó és a Lunir Kft. - a továbbiakban Kiíró - a M.A.G.U.S. Örökség együttműködés égisze alatt novellapályázatot hirdet „Észak lángjai: a lobogók árnyékában” címmel.

A pályázatra a „tarthatatlan parancs” témában lehet nevezni, a csatolt segédletek felhasználásával.

A legjobb pályaművek a M.A.G.U.S. húsz éves jubileumának alkalmából összetett díjazásban részesülnek. Erről a már biztossá vált részletek az alábbiakban külön címszó alatt olvashatók, a további extra meglepetésekről pedig a www.deltavision.hu oldalon adunk tájékoztatást.

Háttér

Wayne Chapman: Észak lángjai című regénye méltán népszerű, megkerülhetetlen építőköve Ynev világának. Széleskörű ismertsége a kiírással megtámogatva reményeink szerint a régi és az új olvasóink számára is könnyen azonosítható, lehetőségekben gazdag alkotói közeget biztosít.

A pályázat címében fontos kitétel „a lobogók árnyékában”. Bár a pályázat minden tekintetben az Észak lángjai című regényben bemutatott eseményekre épül, a háttér fókusza nem maga a háború, hanem a „történetek a XIV. Zászlóháború idejéből”.

A pályaműveknek nem feltétlenül kell a zászlóháborúról szólnia, a zászlóháborús közeg felhasználása kötelező. Ezt figyelembe véve mindenki eldöntheti, hogy magáról a háborúról szeretne írni, a kronológiából vett eseményeket feldolgozva, történelemformáló jelleggel, vagy kisebb léptékeket használ, és akár a frontvonalak, akár a hátországok életképeiben gondolkodik. A zászlóháborúban részt vevő népek, államok, és szövetségi rendszerek kapcsán sincs korlátozás, a kellő kapcsolódási ponttal bármelyik szabadon választható.

Tematika

A zászlóháborús kereteken belül a pályázat témája a „tarthatatlan parancs”. A parancsnak nem kell közvetlenül a háború résztvevőitől (katonáktól, elöljáróktól) származnia. Bármilyen elvi vagy közvetett parancs jó megoldást adhat, ha a pályaműben a karakterek cselekedeteit ez határozza meg, az eseményeknek ez a fő mozgatórúgója.

Az elbírálás szempontjai

A M.A.G.U.S. világa kapcsán ismert jelenség, hogy Ynev alaposabban kidolgozott részeinek használata esetenként komoly előismereteket igényel.
Az alábbi kiírással az a célunk, hogy a pályázaton ne csak Ynev-tudorok érvényesülhessenek, hanem bárki, aki kedvet érez a világ egy részletének megjelenítéséhez, megformálásához. 

Az elbírálás szempontjai, fontossági sorrendben:

1. A pályamű minősége

A pályázatra elsősorban olyan kész, kiforrott írásokat várunk, amelyek friss ötletekkel, új nézőpontokkal, emlékezetes életképekkel járulhatnak hozzá a világ továbbfejlődéséhez.

2. A téma fókusza

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Pályázó hogyan bontja ki a pályázat témáját, mennyire meghatározó ez a pályaműben. Milyen kérdéseket jár körül, milyen válaszokat talál rájuk, milyen mélységben foglalkozik velük.

3. Ynev hitelesség

A világgal kapcsolatos tájékozottság egy bizonyos szintig megkerülhetetlen, de ez nem véletlenül került a harmadik helyre. A pályaműveknek kötelezően csak a csatolt háttéranyagok információihoz kell igazodniuk. Természetesen az Ynevet alaposabban ismerő pályázók más forrásokat is felhasználhatnak, viszont fontosnak tartjuk egyértelműsíteni, hogy az elbírálásnál az előző két szempont mindenképpen nagyobb jelentőséggel bír majd.

 

Díjazás

A pályaművek közül legalább öt kerül értékelésre és díjazásra. A díjazottak megjelenési lehetőséget kapnak a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek.

A Kiíró fenntartja annak jogát, hogy nem megfelelő pályaművek beérkezése esetén az öt díjazott novella helyett csak kevesebbet jelöljön megjelentetésre, illetve, hogy a nyertes pályaműveket csak átszerkesztés után jelentesse meg.
Ötnél több megjelenésre alkalmas pályamű beérkezése esetén a Delta Vision Kiadó mindegyiknek megjelenési lehetőséget biztosít.

 

Fődíj

Sony Xperia Z tablet


Tehetség 2013

A pályázat egyben tehetségkutató program is. A díjazott pályaművek szerzői, ha még nem tagjai, automatikus meghívást kapnak a M.A.G.U.S. írók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a Delta Vision Kiadó munkatársai segítségével vehetnek részt Ynev továbbformálásában.

A nem díjazott, de valamilyen részében kiemelkedőnek bizonyuló pályaművek szerzői szerkesztői visszajelzéssel, komoly szakmai támogatással lehetőséget kapnak arra, hogy tovább csiszolhassák írásukat. A tehetséges érdeklődők meghívást kapnak a M.A.G.U.S. alkotók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a kiadó munkatársai segítségével bizonyíthatják, hogy idővel alkalmasak lehetnek a megjelenésre is.

Közönségdíj

Az első öt közé be nem került, de valamely részében kiemelkedőnek bizonyuló pályaművek szerzői a szerkesztői visszajelzést követően választhatnak, hogy az írásukkal egy későbbi megjelenést céloznak meg (és írói honorárium részesülnek előre megadott feltételek szerint), vagy közönségszavazáson vesznek részt.
A közönségdíj győztese legalább 50.000 Ftértékű ajándékcsomagot nyerhet. A részletekről a beérkezett pályaművek értékelése után, és a szerzőkkel való egyeztetést követően nyújtunk tájékoztatást.

Nevezési feltételek

A pályázatra bárki nevezhet, függetlenül attól, hogy korábban nyomtatásban megjelent írása vagy sem. Egy Pályázó összesen legfeljebb két pályaművet küldhet be.
Minden pályaműnek eredeti, korábban semmilyen formában nem publikált írásnak kell lennie.

A pályázat jeligés. A beküldött pályaművet tartalmazó állomány neve a választott jelige kell legyen (például egy „Ediomad” jeligével érkező pályázat esetében: Ediomad.rtf). Mellé egy külön, jelige nevű állományban (jelige.rtf) meg kell adni a választott jeligét, a pályamű címét, a pályázó teljes (polgári) nevét, elérhetőségeit (legalább az email címét, opcionálisan telefonszámát is).

Két pályamű beküldése esetén két külön jelige szükséges!
A postán feladott pályaművekhez lezárt, jeligével ellátott borítékban várjuk az adatokat.

A Pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. Ezen pont megszegéséért a Pályázó teljes körű felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.
A Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamű a Pályázóval történt egyeztetést követően az alkotó nevének feltüntetésével felkerüljön a Kiíró által meghatározott weboldalakra.

Terjedelem, formai követelmények

Terjedelmi korlát: 10 000 – 100 000 leütés (szóközökkel)
Írógéppel íróknak: 65 oldal (az átlagos szerzői oldal 25 sor, soronként 50 leütés, azaz körülbelül 1250 karakter).

Formai követelmények: stílusoktól mentes szöveg, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, kiemelés csak kurzív (italics) és félkövér (bold) formázással
Elfogadott formátum: MS Word Rich Text (rtf) formátum.

Határidő, beküldés

A pályázat leadásának határideje: 2013. október 31. 24:00
Postára adás esetén a határidő: 2013. október 31.

A pályaműveket a jeligével együtt az alábbi címre várjuk:
szkriptura3@deltavision.hu

Postacímünk: Delta Vision Kft., 1092 Budapest, Ferenc körút 40.
A borítékra kérjük feltüntetni, hogy „Szkriptúra III. – novellapályázat”.

Eredményhirdetés

Tervezett időpont: 2013. december 14.
A végleges időpontról a beérkezett művek száma alapján a pályázat lezárását követően a www.deltavision.hu oldalon nyújtunk tájékoztatást.

Pályázati segédletek

Minden anyag letölthető pdf-ben a www.deltavision.hu oldalról. Az opcionálisan figyelembeveendő segédletek a kiírást követő héten kerülnek fel. Ezekről külön hírekben nyújtunk tájékoztatást.
A pályázathoz az alábbi anyagok várhatók, a következő sorrendben:

M.A.G.U.S. témában:

Észak lángjai: a lobogók árnyékában (kötelezően figyelembeveendő)
Észak-Ynev térképe (kötelezően figyelembeveendő)
A XI. Zászlóháború főbb eseményeinek térképe (kötelezően figyelembeveendő)
Ajánlott olvasmányok (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Északi Szövetség (opcionális)
Szövetségi rendszerek, népek, államok: Toron és csatlósai (opcionális)
Észak sötét múltja: a zászlóháborúk krónikája toroni nézőpontból (opcionális)

 

Bármilyen kérdés esetén az alábbi fórumban vagy a raon@deltavision.hu emailcímen nyújtunk tájékoztatást:

Minden pályázónak ihletben gazdag pillanatokat és eredményes munkát kívánok!

Raon
Delta Vision Kiadó, szerkesztő