Tisztelt Pályázók!

A mai nap folyamán mérlegeltük a novellapályázat kapcsán rendelkezésünkre álló lehetőségeket, és arra  jutottunk, hogy az eredményhirdetéssel egybekötött díjátadót a munkanapok adta szűk keretek és az ünnepek miatt már nem tudjuk megtartani az idei évben. Az eredeti terveinkben az szerepelt, hogy külön tartunk egy eredményhirdetéssel egybekötött díjátadót, majd később, januárban egy szakmai estet, ahol a kötetlen beszélgetés mellett lehetőség nyílhat részletes szakmai egyeztetésre is.

A korábban megadottakkal ellentétben a mai nap azt a döntést hoztuk, hogy a hivatalos díjátadót eltoljuk a jövő évre, és összekapcsoljuk a tervezett szakmai esttel. Erre tehát a győztesekkel történő egyeztetést követően fogunk végleges időpontot mondani: előreláthatólag január elején kerülhet rá sor.

Viszont így az idei év méltó lezárásaképp részben tartani tudjuk az eredeti terveket - hogy karácsony előtt eredményt hirdessünk.
Ahogy jeleztük, a reméltnél is több tehetséges pályaművel jelentős plusz munka keletkezett, így ahogy az az alábbiakból látható, az eredményhirdetésnek csak az első - bár legfontosabb - része következik.


A Delta Vision Kiadó és a Lunir Kft. M.A.G.U.S. Örökség együttműködés égisze alatt kiírt "Észak lángjai: a lobogók árnyékában" novellapályázatának díjazottjai:

1. helyezett (és a fődíj nyertese): Körtvélyes Ákos, a "napmadár" jeligéjű írásával

2. helyezett: Mészáros Márton, a "Legépelem sietve" jeligéjű írásával.

3. helyezett: Kiss Gyula, a "Zarlan" jeligéjű írásával.

4. helyezett: Fazekas Árpád, a "gyertyaoltas" jeligéjű írásával.

5. helyezett: Rónay Péter, a "hostettekh" jeligéjű írásával.

6. helyezett: Mártonffy Mandula, a "Kincsesváros" jeligéjű írásával.

7. helyezett: Horváth Tamás, a "sakktábla" jeligéjű írásával.

8. helyezett: Weisz Attila Róbert, a "Áldozat lészen" jeligéjű írásával.

9. helyezett: Boruzs Gergely Gábor, az "orka77" jeligéjű írásával.

10. helyezett: Csóka Bálint, a "korona" jeligéjű írásával.

A díjazottak megjelenési lehetőséget kapnak a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. sorozatának következő novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek.


Mivel a fentieken túl több olyan pályamű is beérkezett, amely megjelenésre érdemes erényeket mutatott fel, a Kiadó úgy döntött, hogy a novellapályázatból egy második kötetet is összeállít.

A tervezett második kötetbe megjelenési lehetőséget és írói honoráriumot nyert:

Ékes Zsolt, a "Tiadlan" jeligéjű írásával
Jeszenszky Zsuzsanna, a "Jégkristály" jeligéjű írásával
Karafa Sándor, a "Lovag" jeligéjű írásával
Kiss Attila, az "emlékezet" jeligéjű írásával
Kojer Attila, a "Medvekultusz" jeligéjű írásával
Márkus Csaba Károly, a "TengeriVadászat" jeligéjű írásával
Szalánczi József Krisztián, a "Rutenor" jeligéjű írásával

Mivel a második kötet így még nem érné el a szükséges terjedelmet, a zsűri a tehetségkutató program 2013 extra díjazásaként úgy döntött, hogy a tehetséges írások közé beválasztott pályaművek közül minden zsűritag kiválaszt egy-egy különdíjas írást, amely szintén megjelenési lehetőséget nyerhet.

A különdíjas írásokat és a tehetségkutató programba bekerült pályaműveket a jövő hét folyamán fogjuk megnevezni.

Köszönjük a részvételt minden kedves pályázónak, és gratulálunk a díjazottaknak!